21. Öreghegyi Köd Kupa Vitorlás Túraverseny

SZEZONZÁRÓ VITORLÁS TÚRA VERSENY KIÍRÁS ÉS TÚRAUTASÍTÁS ELŐZETES

1. VERSENY SZABÁLYOK

A Trophyn a „Vitorlázás. Versenyszabályai” (továbbiakban „Versenyszabályok”), az MVSZ 2021. évre érvényes Versenyrendelkezései, az osztályelőírások ( az ezektől való esetleges eltéréseket az alábbiakban közöljük), valamint a jelen versenykiírás és versenyutasítás az érvényes.
2. A TROPHY RÉSZTVEVŐI, RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG

A Trophyn résztvevő személyeknek és hajóknak meg kell felelniük az MVSZ 2021. évi Verseny- rendelkezései 1. pontjában (Részvételi jogosultság), 3. pontjában (Hatósági jelzések, osztályjelzések, rajtszám), valamint 4. pontjában (Biztonsági rendelkezések) előírt feltételeknek.

3. NEVEZHETŐ HAJÓOSZTÁLYOK

Nevezhetők a Nagyhajós Bizottság által javasolt és a Magyar Vitorlás Szövetség által elismert hajóosztályok nyilvántartott, valamint az érvényes Yardstick listán szereplő és felmért hajók, a következő megkötésekkel:
A versenytávokon egy, vagy többtestű, „nagyhajók” indulhatnak.

Hajóosztály

Yardstick I./A. csoport
Yardstick I. /B. csoport
Yardstick II. /A. csoport
Yardstick II. /B. csoport
Yardstick III./A. csoport
Yardstick III. /B. csoport
Összevont katamarán,
(Összevont Nyílt és Amatőr futam a versenyen kívül külön kategóriában).

4. A NEVEZÉS HELYE ÉS IDEJE

KEDVEZMÉNYES ELŐNEVEZÉS: A nevezési díj 2021.október 24-ig való előzetes befizetésére,  a sport@marathon.hu e-mail címen történt nevezést követő válaszlevelünkben a megadott bankszámlaszámon átutalással és a kiküldött nevezési lap visszaküldésével biztosítunk lehetőséget.

NEVEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ INNEN

Helyszíni nevezés: 2021. október 29-én 17.30-21.00 óra között, vagy október 30-án a balatonalmádi Almida apartmanház  (8220 Balatonalmádi, József Attila út 19,., bejárat Duka T.J. u.4. felől) területén működő versenyirodában 7.00-8.30 óra között.

A nevezéshez szükséges a kitöltött hajó nevezési lap, (Nevezéseteket megkönnyítheti, ha a VIHAR rendszerben szereplő, hajó, biztosítás, stb. adatokat kinyomtatva is elhozzátok, mert ekkor nem kell hozzátok a tagsági könyveket, hajólevelet,..) tagsági könyv orvosi igazolással, a hajó felelősségbiztosítása és a hajó-vezetői engedély.

Kérjük , hogy azok is küldjék el okt 24. 12.00-ig a kitöltött nevezési lapot, akik nem neveztek előre, mert a jelentkezett első 60 hajó nevezését tudjuk garantáltan elfogadni.(A hatóságok szigorú előírásai miatt) Valamint csak akkor tudjuk a megfelelő számú és méretű hosszúújjú pólót mindenkinek biztosítani a helyszínen!

5. HELYSZÍNI NEVEZÉSI DÍJ:  8.500,-Ft/fő

ELŐZETES NEVEZÉSI DÍJ:  7.000,-Ft/fő okt. 24-én 12.00-ig!)

Az 2002. január 1-jén és azután született versenyző a mindenkori nevezési díj felét fizeti.

Az 2006. január 1-jén és azután született versenyző (mocó) nevezési díjat nem fizet.

6. IRODA
A Verseny iroda a nevezés megkezdésétől a balatonalmádi Almida apartmanház (8220 Balatonalmádi, József Attila út 19,.) területén működik. Telefonos ügyelet ezen a helyen a verseny teljes időtartama alatt működik. Telefonszám: 70/383-6670, ill.70/3700-002 iroda@marathon.hu, sport@marathon.hu.
7. VERSENYZŐK TÁJÉKOZTATÁSA
A Túravezetőség a versenyzőket a Balatonalmádi Almida apartmanház (8220 Balatonalmádi, József Attila út 19,.) területén, elhelyezett Hivatalos Hirdetőtáblán elhelyezett Közlemények útján tájékoztatja az esetleges változtatásokról. A versennyel kapcsolatos változtatás csak kivételesen indokolt esetben hozható október 30-án este 20.00 óra után. Minden versenyző egyéni felelőssége a változásokról időben tudomást szerezni!
8. PÁLYA
Rajt: Balatonalmádi, Hajóállomás előtt kb. 300 m-re kihelyezett narancssárga bója és a kikötő móló előtt lehorgonyzott Rajthajó, narancssárga lobogót viselő árboca közötti egyenes, mely az első pályaszakaszra merőleges.
Pályajelek:
1. Balatonalmádi felől a Kenese Marina Port (előtt, illetve) irányában kihelyezett citromsárga bója (K – DK irányban). A parttól kb. 5-800 m-re, vagy gyenge szél esetén annál közelebb Almádi felé. 2. Balatonalmádi Hajóállomás előtt A parttól kb. 100 m-re kihelyezett narancssárga bója. A bója és a part között kell áthaladni.
3. Alsóörs irányában elhelyezett citromsárga bója (D – DNY). A parttól kb. 300 m-re
A kenesei és alsóörsi bóját az óramutató járásával megegyező irányban kell kerülni!
Cél: Alsóörs irányából, Balatonalmádi előtt, a rajtkor a parttól kb. 200 m-re
áthelyezett, narancssárga bója és a Hajóállomás móló előtti kék lobogót viselő Célhajó közt.(A rajt és a célvonal azonos helyen van, de célvonal az utolsó pályaszakaszra merőlegesen kerül telepítésre.)
10. A PÁLYAJELEK ELHAGYÁSA
A pályajeleket a versenyirodán kifüggesztett, illetve a mellékelt pályarajznak megfelelően kell elhagyni.
11. RAJTIDŐ, RAJTELJÁRÁS
Valamennyi hajóosztály részére 2021. október 30-án szombaton 11.00 óra
Az alábbi rajteljárás módosítja a „Versenyszabályok” 26. pontját.

10 óra 55 perc előkészítő
10 óra 56 perc
10 óra 59 perc egy perces
11 óra 00 perc RAJT
(Az amatőrök 10 perccel később, versenyen kívül rajtolnak!)
A korai rajt esetén a vétkes hajó, valamennyi szabályosan rajtoló hajót kikerülve, visszatérhet a rajtvonalon is. Egy hajó akkor rajtol újra szabályosan, ha előzőleg teljes terjedelmével visszatért a rajtvonal rajt előtti oldalára.

Tömeges korai rajtok esetén, illetve ha sok azonosíthatatlan hajó van a rajtvonal pálya felőli oldalán a Versenyvezetőség jogosult Általános Visszahívást jelezni (Első Helyettesítő lobogó + 2 lövés). Ebben az esetben a rajteljárás a következőképpen módosul:
Általános visszahívás esetén a megismételt „szigorított” rajteljárás:

Code „V” lobogó felvonása Code „P” lobogó felvonása Code „P” lobogó bevonása

1 lövés

1 lövés

Code „V” lobogó bevonása

1 lövés +duda, vagy sziréna hang figyelmeztető jelzése duda, vagy sziréna hang előkészítő jelzése lövés a szigorítás időszak kezdete lövés

11óra 24 perc Első Helyettesítő lobogó levonása 1 11 óra 25 perc Coda „V” lobogó felvonása 1 11 óra 26 perc fekete lobogó felvonása 1

1 perc a rajtig 11 óra 29 perc fekete lobogó levonása 1 duda, vagy sziréna
a megismételt RAJT ideje: 11 óra 30 perc Code „V” lobogó bevonása 1 lövés

Ebben a szigorított, fekete lobogós esetben a rajteljárás az ISAF Versenyszabályok 30.3 szabálya szerint történik. Minden olyan hajó, amelyik a rajtjelzést megelőző egy perces időszakban a rajtvonal és számára elsőnek kerülendő bója által meghatározott háromszögében van, óvás nélkül kizárásra kerül. A kizárt hajók rajtszámát a „Kenesei” citromsárga színű felfújható műanyag bója mellett horgonyzó motoros hajón, fekete táblán kiírják és figyelemfelhívó hangjelet adnak.

A fekete táblára felírt hajók a versenypályát azonnal kötelesek elhagyni, a versenyben szabályosan résztvevőket nem zavarhatják.
A rajteljárásnál a versenyvezetőség órája a mérvadó, mely a nevezésnél az asztalra ki lesz helyezve.

A rajt előtt jelentkezni nem kell, csak azoknak akik hiányosan, vagy nem mutatták be okmányaikat.
A rajteljárás alatt hátszélvitorla, blister nem használható, azok felvonása csak a rajt után 3 perccel engedélyezett. Ennek időpontját lövéssel jelzi a versenyrendezőség.
12. RAJTHALASZTÁS
A versenyrendezőség csak a hajók épségét veszélyeztető viharos időjárás, vagy más rendkívüli esemény miatt jogosult a rajtot halasztani.

13. IDŐKORLÁTOZÁS

– A rajtjelzést követő 30 perc eltelte után rajtoló vitorlás el nem rajtolt hajóként kerül értékelésre. – Az utolsó érvényesen célba érő hajó befutási ideje legkésőbb 2021. október 30-án, 15.00 óra. Az eddig az időpontig be nem érkezett hajókat a versenyrendezőség „nem ért célba” (DNF) jelzéssel értékeli.

14. PÁLYARÖVIDÍTÉS

Pályarövidítés a szélviszonyok alkalmatlansága, vagy egyéb váratlan körülmény okán, bármely pályajelnél lehetséges.

15. NYILATKOZATTÉTEL

A célvonalon való áthaladás a verseny szabályszerű teljesítését jelenti.

16. BÜNTETÉS VÁLLALÁS

Az ISAF Versenyszabályok 31.2 szabály (360°-os fordulat) és a 44.2 szabály (720°-os fordulat) pontjaiban leírt büntetésvállalások érvényesek. Valamely büntetésvállalás teljesítéséről az óvási határidőn belül a versenyirodán írásos nyilatkozatot kell tenni.
17. ÓVÁS

Az óvást legkésőbb a Versenyvezetői hajó partra érkezése után egy órán belül kell beadni a Versenyirodán írásban.
Az óvási szándékról az óvott felet azonnal értesíteni kell, hogy adott esetben alkalmazhassa az előírt büntetésvállalást.

Óvási díj : 2000.- Ft
18. A TÚRAVERSENY FÉLBESZAKÍTÁSA
A versenyrendezőség vihar esetén félbe szakíthatja a versenyt, melyről a résztvevő hajókat megkísérli értesíteni.
Minden hajó felelős személye egyénileg viseli a verseny feladásának vagy folytatásának felelősségét. Az a vitorlás, amely bármely okból feladja a versenyt és az útvonal valamely szakaszán kiáll, köteles mindent elkövetni, hogy erről a versenyirodát értesítse..
19. ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS
Az értékelés a a Yardstick előnyszám számítási rendszerben a korrigált idő alapján történik: – az 1., 2. és 3. helyezettek a YS.I-II., III. kategóriákban – A és B csoportban -kupa és éremdíjazásban részesülnek. ( Az amatőröket az indulók száma és a versenybíróság döntése alapján hajóik szerint külön díjazzuk.)

20. DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG

Ünnepélyes díjkiosztóra 2021. október 30-án, szombaton 18.00 órakor kerül sor, helye a Balatonalmádi Kerti Party (később megadásra kerülő helyen) ……. , melyet 17.00 órai kezdettel Állófogadásos Vacsora előz meg, (részvétel csak a nevezéskor kiadott belépővel ).
Pontos megjelenést kérünk, mert a később érkezők teljes körű kiszolgálását nem tudjuk biztosítani! A WHO a Covid 19 és minden más fertőzéses betegség megelőzéséhez kiemelten ajánlja a rendszeres testmozgást – így mi a Köd Kupát – , melynek általános gyulladáscsökkentő és immunrendszer stimuláló hatása megvédheti egészségünket, de zárt térben csak 100 főt tudnának beengedni a Pannónia Müvelődési házba…)
Hozzátartozók, 3000 Ft-ért előzetesen vásárolhatnak belépőt.

21. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
– A versenyben lévő hajók kötelesek viselni a „V” versenylobogót.
-Versenyben lévő hajó számára motor használata tilos, kivéve bajbajutott hajó számára nyújtott segítség esetén, a mentés ideje alatt, de ezt a tényt a mentést követően azonnal jelenteni kell telefonon a versenyvezetőnek. Tel.:70/383-6670, Németh Zsolt. A rajt előkészítő (5 perces) jelzéstől, a célbafutásig, külmotor nem viselhető.

Külmotor használata és viselése az automatikus kizárással jár!.

– Hirdetések az MVSZ 2021. évi Reklámszabályzatában előírtak szerint viselhetők.
– Az MVSZ elnöksége 1997. március 26-i határozata szerint: tavaink vízminőségének és tisztaságának megóvása érdekében, az ISAF (Nemzetközi Vitorlás Szövetség) 1997. novemberében tett felhívásának szellemében és értelmében, a Versenyszabályok” 69. pontja szerint megítélendő „Nagyfokú helytelen magatartás”-ként kell értékelni a vizet szándékosan szennyező magatartást. Ezért nehezen vagy nem bomló anyagot a vízbe dobni vagy beengedni szigorúan tilos. Ilyenek: üveg, fém, műanyag, papírgöngyöleg stb., különös tekintettel az olajra és származékaira. Amennyiben a versenyvezetőség a verseny ideje alatt, illetve a ki- és bevitorlázásnál ilyet észlel, a tiltás ellen vétő hajó(k)at a futamból kizárja és DNF-vel értékeli. (Ez módosítja az ISAF Versenyszabályok 63.1 és 88.3 /b/ pontjait)

22. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK
A Trophyn B2 szélerősség ill. e-felett, valamint 10 celsius fokos vízhőmérséklet alatt, a versenyzők végig kötelesek mentőmellényüket már a kikötőből való kiinduláskor viselni és magukon tartani mindaddig, ameddig ki nem kötnek. A könnyűbúvár ruha nem helyettesíti a mentőmellényt.

A Trophyn érvényes a távversenyekre vonatkozó szigorított biztonsági előírás, amely szerint:
– Valamennyi hajóegység köteles építési terveinek megfelelő oldalkorlátot viselni.
– Amennyiben a hajó(k)ra az építési terv nem ír elő korlátot, úgy karabineres mentőhevedert kell felszerelni
Fenti rendelkezések megszegése a versenyből való azonnali, óvástárgyalás nélküli kizárást von maga után. A Versenyrendezőség fenntartja magának a jogot, hogy egyéb, a hatáskörébe tartozó intézkedéseket hozzon ezen rendelkezéseket megsértő hajók ellen! Ezentúl a Covid 19 aktuális intézkedési kötelezettségeinek mindenkinek meg kell felelnie a hatóságok utasításai szerint!
23. ELLENŐRZÉS
A rendezőség a befutó után – szúrópróbaszerűen – ellenőrizheti a résztvevő hajók legalább
5 %-ánál, hogy
– rendelkeznek-e fenti „Biztonsági rendelkezésekben ” előírt felszerelésekkel,
– a hajón tartózkodó személyek száma és kiléte megegyezik-e a nevezési lapon megjelöltekkel,
– a hirdetést viselő hajók rendelkeznek-e hirdetésviselési engedéllyel.
Az ellenőrzés során feltárt bármely hiányosság, vagy a nevezéstől eltérő létszám, személycsere, óvást von maga után és ez a versenyből való kizárást eredményezi.
24. RÁDIÓKAPCSOLAT
Egy hajó sem adhat le rádióadást és nem vehet olyan rádióadást, amely nem érhető el minden hajó számára. Az e pont ellen vétők megsértik a Versenyszabályok 41. pontját, ezért óvhatók és kizárhatók.
Ez alól kivétel az adott távon helymeghatározás céljából a versenyirodának leadott sms üzenetek, illetve a verseny központi információjával történt beszélgetések.

A 49/2002(XII.28) számú GKM rendelet értelmében valamennyi résztvevő hajón kötelezően előírt legalább egy mobil – vízálló tokban tartott – telefon, amelyet kizárólag segélyhívásra és a versenyfeladás bejelentésére lehet igénybe venni és amelynek számát a nevezési lapon fel kell tüntetni.

25. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

A versenyrendezőség és a versenyvezetőség nem vállal felelősséget sem a versenyzők, sem a hajók versenyre való alkalmassága tekintetében, sem pedig a versenyen való részvétel során esetlegesen bekövetkező balesetekért vagy anyagi károkért. Valamennyi résztvevő saját felelősségére vesz részt a versenyen. (Az érvényes biztosítást felmutatni nem képes nevezők csak tanuk jelenlétében aláírt felelősségvállalási nyilatkozat birtokában állhatnak rajthoz.

A résztvevő hajóknak éjszakai kikötőhelyet nem tudunk biztosítani a verseny előtt és utáni napon sem, ezért almádi vitorlásklubok megkeresését javasoljuk!

2021-09-29 Szervező Bizottság

page1image3718688